top
logoHem Tjänster Kvalitetsutveckling
Kvalitetsutveckling

 

Kvalitetsutvecklingens grundregel är:
Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet, till en lägre kostnad.

 

Hörnstenen om ständiga förbättringar, är en mental bild av att allting kan göras bättre -
än vad vi gör idag.

 

Bättre i meningen "bättre kundnytta" och bättre i meningen "mindre resurser".
Det handlar om ett vinna-vinna-arbete, som gagnar både kund och företag.

 

Kvalitetsutveckling går på djupet med att förkorta ledtider, ifrån idé till slutprodukt.
Men kan även gälla att lyssna på kundernas synpunkter, vilket tas fram genom enkäter.

 

Vi hjälper er utveckla er kvalitet!

 
18.jpg

bottom
Copyright © 2010 - DatalineSweden AB