top
logoHem Tjänster Verksamhetsutveckling
Verksamhetsutveckling

 

Verksamhetsutveckling hänger ihop med affärsutveckling.

 

Verksamhetsutveckling inriktar sig mer på den inre verksamheten,
medan affärsutveckling inriktar sig på den yttre verksamheten.
Resultatet genererar större effektivitet och mer lönsamhet.
Vi anpassar verksamhetsutvecklingen efter ditt företags behov, inriktning och mål.

 

Större företag kan med fördel välja att arbeta efter någon färdig modell, såsom:

  • SIQ - SIQ:s Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling som Svenska Institutet för Kvalitetsutveckling har skapat. Ett institut som stimulerar och bidrar till ständiga förbättringar, med helhetssyn i alla typer av verksamheter.
  • CAF - Common Assessment Framework (CAF) är en självutvärderingsmodell som arbetats fram inom EU. Den ger en struktur för analys och en metod för utvärdering av offentliga verksamheter.
  • EFQM - European Foundation for Quality Management. EFQM-modellen är ett öppet ramverk som innehåller nio kriterier, varav fem hanterar angreppssätt och fyra resultat.
  • Språngbrädan -  Ett verktyg för verksamhetsutveckling och ständigt förbättrings-arbete. Språngbrädan bygger på hörnstenarna inom offensiv kvalitetsutveckling och är främst avsedd för mindre organisationer.
  • Sex Sigma - Sex sigma, är ett program och en filosofi för kvalitetsförbättringar i företag och organisationer.

 

Hur ditt företag än ser ut, hjälper vi er att utveckla verksamheten.

 
16.jpg

bottom
Copyright © 2010 - DatalineSweden AB